Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μαργαρίτη Μαριγούλα

Η Μαριγούλα Μαργαρίτη είναι απόφοιτος του Τµήµατος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών και διδάκτωρ Βιολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του ίδιου πανεπιστηµίου. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Το ερευνητικό της έργο αφορά στη διευκρίνιση µηχανισµών δράσης των θυρεοειδικών ορµονών και σε µελέτες νευροεκφυλιστικών και νευροπροστατευτικών µηχανισµών. Έχει σε 32 εργασίες δηµοσιευµένες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές και 170 δηµοσιευµένες ανακοινώσεις σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.
Συµµετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών (από το 1978) και µεταπτυχιακών (από το 1995) µαθηµάτων και εργαστηρίων. Έχει επιβλέψει 9 διδακτορικές διατριβές, 14 µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης και 70 προπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες. Έχει αποσπάσει 3 υποτροφίες, 2 βραβεία, 1 έπαινο, 10 τιµητικές διακρίσεις εργασιών - ανακοινώσεων σε διεθνή και σε ελληνικά συνέδρια.
 
Είναι µέλος σε 7 ελληνικές επιστηµονικές εταιρείες - ενώσεις και δίκτυα, ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήµες, επιλεχθέν µέλος της European Dana Alience for the Brain (από το 2011), αντιπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Πατρών στo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (από το 2013).
 
Από το 2007 αναλαµβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων (9), προφορικών παρουσιάσεων (44) και σχολικών ηµερίδων (30) στο πλαίσιο της Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού στις Νευροεπιστήµες (εντάσσονται στη διεθνή δράση “Brain awareness week”). Παράλληλα, σε ετήσια βάση από το 2010 συµµετέχει οργανωτικά και στην ευρωπαϊκή δράση «Βραδιά του Ερευνητή» (“Researcher’s Night”). Επίσης συµµετέχει σε θερινά σχολεία του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών κ.ά.
?ίνει διαλέξεις που αφορούν στη δοµή και στη λειτουργία του εγκεφάλου (µνήµη-µάθηση, άγχος, ύπνος, συναισθήµατα, νευροβιολογική βάση εθισµού, νευροηθική κ.ά.), αλλά και σε θέµατα σχετικά µε το ερευνητικό της ενδιαφέρον σε ευρύ κοινό και µαθητές ?ηµοτικών Σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Συµµετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στις οµάδες µελέτης του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης για θέµατα που αφορούν στον Εγκέφαλο.
 

Βιβλιογραφία: