Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μαΐστρος Παναγιώτης Γ.

Ο Παναγιώτης Γ. Μαΐστρος γεννήθηκε το 1946 στο Χαρτούμ του Σουδάν. Από
το 1951 διαμένει στην Αθήνα.
Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1963-1968).
Εργάστηκε ως μελετητής μηχανικός σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (1969-1982).
Εκλέχθηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (1975-1977). Στην περίοδο 1980-1982 ήταν μέλος της Επιτροπής
του Δήμου της Αθήνας για τη Δημοτική Αποκέντρωση και είχε συστηματική
συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας.
Σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών (1982-1984), ανέλαβε πρόεδρος του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (1985-1988), διευθύνων σύμβουλος της
ΕΕΤΑΑ από την ίδρυσή της (1985) μέχρι το 1991 και στη συνέχεια
διευθύνων σύμβουλος της διαδημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας ΠΕΤΑ από
την ίδρυσή της (1991) μέχρι το 1995. Είναι ιδρυτικό μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (EURADA). Διετέλεσε μέλος του
ΔΣ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Β΄ ΚΠΣ (ΜΟΔ) ΑΕ από την
ίδρυσή της (1996-1999).
Διετέλεσε γενικός διευθυντής της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Ελλάδος (ΕΝΑΕ) από την ίδρυσή της (1996) μέχρι το 1997.
Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, συμμετείχε στην επιτροπή που εκπόνησε το πρόγραμμα «Ι.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», καθώς και το «Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των
θεσμών υποστήριξης της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης» και ήταν
πρόεδρος της επιτροπής του προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για την οργάνωση
και μηχανοργάνωση των περιφερειών, των νομαρχιών και των δήμων (1996-1998).
Διετέλεσε γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1997-1999).
Από τον Ιούνιο του 2000, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ανέλαβε
πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
Επίσης, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης της ΕΕΔΕ.

Βιβλιογραφία: