Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Λαουρέντσα Ντομένικο

Ντομένικο Λαουρέντσα

Ο Ντομένικο Λαουρέντσα ασχολείται
με την ιστορία των εικόνων την περίοδο
της Αναγέννησης, την ιστορία της επιστημονικής εικονογραφίας και ιδιαίτερα με το
έργο του Λεονάρντο. Συνεργάζεται
με το Ίδρυμα και το Μουσείο Ιστορίας της Επιστήμης της Φλωρεντίας και διεξάγει
ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Δημοσιεύσεις του: Leonardo.
La scienza trasfigurata in arte
(Λεονάρντο. Η Eπιστήμη Mετασχηματίζεται σε Tέχνη),
Μιλάνο, 1999· De figura umana. Fisiognomica, anatomia e arte in
Leonardo
(Περί Ανθρώπινης Μορφής. Φυσιογνωμική, Ανατομία και Τέχνη στον
Λεονάρντο), Φλωρεντία, 2001· La ricerca dell’ armonia. Rappresentazioni
anatomiche nel Rinascimento
(Η Aναζήτηση της Αρμονίας. Ανατομικές
Απεικονίσεις της Αναγέννησης), Φλωρεντία, 2003· Leonardo nella Roma di Leone X (1513-1516)
[Ο Λεονάρντο στη Ρώμη του Λέοντα ΙΔ (1513-1516)], Φλωρεντία, 2004. Υπήρξε
επιστημονικός διευθυντής και συγγραφέας του πεντάτομου έργου Leonardo. Uomo del
Rinascimento. Genio
del futuro
(Λεονάρντο. Άνθρωπος της Αναγέννησης. Πνεύμα
του Μέλλοντος) (Μιλάνο, 2001-2003).

Βιβλιογραφία: