Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία

H Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ είναι πολιτικός επιστήμων-επικοινωνιολόγος, καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι διδάκτωρ επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Westminster, CCIS, του Λονδίνου και Master Επικοινωνιακής Πολιτικής του Πανεπιστη­μίου City του Λονδίνου. Είναι η ιδρύτρια του Τομέα Πολιτικής Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έρευνας και Διδασκαλίας Επικοινωνίας (ECREA/EEEΔE) και πρόεδρός του για δύο θητείες (2006-2010). Έχει διατελέσει ως επιτελικό ή παραγωγικό στέλεχος σε πλειάδα από διευρωπαϊκά ή παγκόσμια επιστημονικά ερευνητικά δίκτυα, όπως το COST A-20 (αντιπρόεδρος), το ‘Citizens First’, το Global Environmental Journalism Initiative (GEJI) κ.ά.

Έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας, επικοινωνιακής πολιτικής και πολιτικής οικονομίας των ΜΜΕ. Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται ακόμη σε θέματα των επικοινωνιακών σχέσεων εξουσίας, στη θεωρία των επικοινωνιών, καθώς και στα επίμαχα και επίκαιρα προβλήματα της ψηφιακής επικράτειας των πληροφοριών. Έχει γράψει πολλά συγγράμματα (μονογραφίες ή δοκίμια) και έχει επιμεληθεί επιστημονικούς τόμους. Ενδεικτικά, το 2010 κυκλοφόρησε το βιβλίο της: Μορφές και Μέσα Πολιτικής Επικοινωνίας, University Studio Press. Το 2007 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Steven Lukes Εξουσία: Μια Ριζοσπαστική Θεώρηση, σε δική της μετάφραση, επιμέλεια και αναλυτική εισαγωγή (εκδ. Σαββάλας). Το 2005 κυκλοφόρησε το αγγλόγλωσσο βιβλίο της: Europe’s Political Communication Deficit (Arima Abramis Academic Publishers). Το 2003 κυκλοφόρησε το βιβλίο της Η Επικράτεια των Πληροφοριών (εκδ. Κριτική). Στις διεθνείς δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων το κεφάλαιο: ‘The Political Economy of Political Ignorance’ στο Handbook of Political Economy of Communications (2011), επιμέλεια Wasko J., Murdock G. & Sosa H. (εκδ. Blackwell) και το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: ‘Τhe Political Economy of the Media at the Root of the EU’s Democracy Deficit’ στο συλλογικό τόμο: Media, Democracy and European Culture (2008), επιμέλεια Bondebjerg I. και Madsen P. (εκδ. Intellect).

Βιβλιογραφία: