Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Γρηγοράς Νικηφόρος

Ο Νικηφόρος Γρηγοράς, φιλόσοφος, ρήτορας, αστρονόμος και ιστοριογράφος, γεννήθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου, κατά πάσα πιθανότητα το 1923, και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στο διάστημα μεταξύ 1358 και 1361.
Το σημαντικότερο έργο του είναι η Ρωμαϊκή Ιστορία, που αποτελείται από τριάντα εφτά κεφάλαια. Σ' αυτό ο Γρηγοράς εξιστορεί τα γεγονότα από το 1204 ως το 1358. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα έντεκα πρώτα κεφάλαια, που καλύπτουν την περίοδο 1204-1341 και πραγματεύονται την ίδρυση του κράτους της Νίκαιας από τον Θεόδωρο Α' Λάσκαρι, τα πεπραγμένα των διαδόχων του, την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261 και, τέλος, τα γεγονότα της βασιλείας του Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου και του εγγονού του, Ανδρόνικου Γ', ως το θάνατο του τελευταίου.

Βιβλιογραφία: