Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Γεωργιάδης Νικηφόρος

    Ο Νικηφόρος Γεωργιάδης
σπούδασε Γεωπονική και Οικονομικά στη
Θεσσαλονίκη και έκανε μεταπτυχιακές (master of
arts) σπουδές αγροτικής οικονομίας στο
πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας.
    Εμβάθυνε στα ασφαλιστικά θέματα,
συμμετέχοντας σε in-service επιμορφωτικά
προγράμματα και σεμινάρια μερικών από τους
μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς και
γεωργοασφαλιστικούς οργανισμούς του
κόσμου.
    Σήμερα κατέχει τη θέση του
Προέδρου του Οργανισμού Αντασφάλισης
και Συντονισμού (ΟΑΣΙΣ). Είναι, από το 1997,
τακτικό μέλος της Επιτροπής Ασφάλισης
Αγροτικών Κινδύνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA), που εδρεύει στο
Παρίσι, εκπροσωπώντας την Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και,
από το 1987, εισηγητής του μαθήματος <<Αγροτικές Ασφαλίσεις>> που διδάσκεται στα πλαίσια
του ετήσιου προγράμματος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).
    Διετέλεσε σύμβουλος γεωργικών
ασφαλίσεων στη Αγροτική Ασφαλιστική (1998-2002)
και στο ΕΛΓΑ (1995-1997), Διευθυντής Αγροτικών
Ασφαλίσεων στην Αγροτική Ασφαλιστική
(1985-1991) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της. Τέλος πολύτιμες, για τη δουλειά του,
εμπειρίες αγροτικού πραγματογνώμονα
απέκτησε στο ΟΓΑ και στην ΑΤΕ.

Βιβλιογραφία: