Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ενγκελάρ Φιλίπ

Ο Φιλίπ Ενγκελάρ είναι καθηγητής οικονομικών, ειδικευμένος στη
φιλοσοφία των μαθηματικών και της οικονομίας. Διακρίνεται για τη μεγάλη
ευρυμάθειά του και την ενασχόλησή του με τα σύγχρονα κοινωνικά και
οικονομικά ζητήματα.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου L' Homme mondial, που γνώρισε
μεγάλη επιτυχία.
Συμμετέχει στη μη κυβερνητική οργάνωση ENDA - Τρίτος Κόσμος, που
ασχολείται με τη μελέτη του Τρίτου Κόσμου με σκοπό την ανάπτυξή του
και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων.

Βιβλιογραφία: