Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ενεπεκίδης Π. Κ.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ. Π. Ενεπεκίδης τείνει με τις έρευνές του να απομυθοποιήσει τη νεωτέρα ιστορία του ελληνικού λαού. Εσπούδασε στα πανεπιστήμια Αθηνών, Βιέννης και Παρισίων και αφιερώθηκε από νωρίς στην εξωνυχιστική έρευνα των ευρωπαϊκών αρχείων και των χειρογράφων συλλογών, για να απαλλάξει την ελληνική ιστορία από τις εσκεμμένες διαστρεβλώσεις και τις ανεξέλεγκτες παραδόσεις. Ένας Γερμανός κριτικός των έργων του έγραψε ότι ο καθηγητής Ενεπεκίδης ανευρίσκει με υπνοβατική ασφάλεια αυτό που θέλει και που είναι αυτό που λείπει. Οι γλαφυρές του διαλέξεις στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς και στις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Β. Αμερικής και της Αυστραλίας δημιούργησαν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας του επιστήμονα με το μεγάλο κοινό: χωρίς να νοθεύεται η νέα ιστορική γνώση επιστρέφεται στο λαό που εδημιούργησε αυτός τα γεγονότα.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π.Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Από τα μυστικά Αρχεία της Βιέννης 1908-1916, τόμος Α΄, Αθήναι 1962, σελίδες 404 και τόμος Β΄ με τον τίτλο:
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1916-1918
Αθήναι 1974, σελίδες 208.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ 1941-44
Επί τη βάσει των μυστικών Αρχείων της Βέρμαχτ εν Ελλάδι, Αθήναι 1964, σελίδες 308.

ΡΗΓΑΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(Σειρά: Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453. Τόμος Β΄.) Αθήναι 1967, σελίδες 300, 9 εικόνες.

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1941-1944
Επί τη βάσει των μυστικών Αρχείων των ΕΣ-ΕΣ. Σελίδες 200.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
(Σειρά: Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453. Τόμος Γ΄.) Αθήναι 1969, σελίδες 372. Η αιχμαλωσία του εις την Αυστρίαν 1821-1828. Επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων εκ των μυστικών αρχείων της Βιέννης.

ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ - ΒΙΚΕΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(Σειρά: Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453. Τόμος Δ΄.) Αθήναι 1970, σελίδες 438.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(Σειρά: Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453. Τόμος Ε΄.) Αθήναι 1972, σελίδες 301.
176 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του 1808-1820.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1875-1912
(Σειρά: Πηγές και μελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες. Τόμος Α΄.) Θεσσαλονίκη 1981.
303 σελίδες, 68 ολοσέλιδες εικόνες και πολλές βινιέτες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1789-1912
(Σειρά: Πηγές και μελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες. Τόμος Β΄.) Θεσσαλονίκη 1983, σελίδες 327 - 48 ολοσέλιδες εικόνες.
Γερμανοί, Αυστριακοί και Γάλλοι πολιτικοί, διπλωμάτες και λόγιοι αφηγούνται για τη ζωή και την κίνηση, την πολιτική και τους θεσμούς καθώς και την ιστορική τοπογραφία μακεδονικών πόλεων.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 1750-1930
(Σειρά: Πηγές και μελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες. Τόμος Γ΄.) Αθήναι 1984, σελίδες 325, με 56 ολοσέλιδες εικόνες.

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Ίμβρος - Τένεδος - Λήμνος - Λέσβος - Χίος - Σάμος - Πάτμος 1800-1923
(Σειρά: Πηγές και μελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες. Τόμος Δ΄.) Αθήναι 1988, σελίδες 349 με 56 ολοσέλιδες εικόνες.

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ
Τρία κέντρα του Μικρασιατικού Ελληνισμού 1800-1923

Βιβλιογραφία: