Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Δρακόπουλος Άρης

Ο Άρης Δρακόπουλος τελείωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και
εργάστηκε στο Διοικητικό τομέα της ΔΕΗ, στο επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα
δημοσιογραφούσε σε εφημερίδες τοπικού περιεχομένου. Είναι συνεργάτης του
περιοδικού Πνευματική Ζωή, που διευθύνει ο Μιχάλης Σταφυλάς.

Βιβλιογραφία: