Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος Ι.

Ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος του Ιωάννου είναι
Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Μέλος επίτιμο της Ρουμανικής
Ακαδημίας, ξένο Μέλος της Ακαδημίας της Μασσαλίας, Καθηγητής επίτιμος
του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος
επίτιμος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Υπήρξε Υπουργός Παιδείας
στην κυβέρνηση Γρίβα, και στην κυβέρνηση Ζολώτα. Μετέσχε με προθυμία
και με αξιοπρέπεια στους αγώνες και στις δοκιμασίες του Έθνους χωρίς
να πολιτευθεί ποτέ.
Απόφοιτος παναριστούχος του Α΄ Γυμνασίου Αθηνών και διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα επίσης παμψηφεί, άρχισε από νέος να
συγγράφει και να διδάσκει. Μεγάλος είναι ο αριθμός των βιβλίων και των
άλλων δημοσιευμάτων, όσα φέρουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα της
γραφής του, γραμμένα όλα με ιδιαίτερη φροντίδα για την ακρίβεια και τη
σαφήνεια του λόγου και με συναίσθηση ευθύνης προς τους αναγνώστες ως
άξιους αμέριστου σεβασμού. Η διδασκαλία του είχε αντικείμενο είτε
φιλοσοφία του δικαίου, όπως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο
Πανεπιστήμιο του Nancy της Γαλλίας, είτε φιλοσοφία γενικά, όπως στη
Σχολή Ελευθέρων Σπουδών «Αθήναιον» και στο ήδη Πάντειο Πανεπιστήμιο,
τότε Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών.


Βιβλιογραφία: