Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Colletis Gabriel

O Gabriel Colletis είναι καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.

Εκτός από την ακαδημαϊκή δραστηριότητά του, κατείχε διάφορες θέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στη Γαλλία. Ήταν επιστημονικός σύμβουλος ενός θεσμού που εξαρτάται από τον πρωθυπουργό για θέματα τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Συμμετέχει στις εργασίες ενός κέντρου λήψης αποφάσεων που καθοδηγεί τις επιλογές ανάπτυξης μιας μεγάλης γαλλικής περιφέρειας.

Έχει γράψει πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με την κρίση, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανία, την εδαφική ανάπτυξη.

Τα γραπτά του αφορούν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες: τη Γαλλία αλλά και την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Ο Gabriel Colletis συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο μέσα από πολυάριθμα συνέδρια και δημοσιεύσεις στον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Γράφει τακτικά σε εφημερίδες, όπως στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Βιβλιογραφία: