Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Βάλβης Μάρκος Γ.

Ο Μάρκος Γ. Βάλβης γεννήθηκε στη Σαντορίνη, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Νομικά και σε λίγο ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές (MBA).
Εχει συμμετάσχει σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές επιτροπές, και ομάδες εργασίας
σε θέματα management, ψυχομετρικής προσέγγισης, οργανωτικής συμπεριφοράς,
μετασχηματισμού και οργανωτικής αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων,
σύνδεσης αμοιβής με παραγωγικότητα, αξιολόγησης απόδοσης εργασίας, αξιολόγησης
θέσεων εργασίας, οικονομικών, υγιεινής και ασφάλειας, εργασιακών σχέσεων, human resources,
διαπραγματεύσεων, καθώς και σε άλλα επιχειρησιακού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Συμμετείχε ως εμπειρογνώμων σε θέματα ΣΣΕ και σε απειράριθμες διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικά σωματεία.

Συνέβαλε προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη συγγραφική ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη συγγραφή του βιβλίου Τεχνολογία - Βιβλίο του Καθηγητή Α' & Β' Γυμνασίου.

Είναι συγγραφέας εκτός του παρόντος, και των βιβλίων:
α) Προσεγγίσεις και Επισημάνσεις σε Θέματα Προσωπικού (Θέματα
προσωπάρχη από την καθημερινή πρακτική)
, εκδ. Καλαμάς, 1991.
β) Εγχειρίδιο της Διοικητικής Λειτουργίας (Οικοδόμηση, λειτουργία και
προοπτική της Διεύθυνσης Διοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων - Νομικό
καθεστώς και εργασιακές σχέσεις από την καθημερινή πρακτική)
.
(Παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τα έτη 1993-1994).
Διάφορα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες.
Είναι γραμμένος στην επετηρίδα εκπαιδευτικών ιδιωτικής επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης και έχει διδάξει σε διάφορες ιδιωτικές σχολές.
Είναι συνεργάτης-εκπαιδευτής της ΕΕΔΕ.
Είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Διοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων στον Ομιλο της ΑΓΕΤ «Ηρακλής», όπου εργάζεται είκοσι δύο χρόνια.
Επίσης είναι:
- Αντιπρόεδρος του ΤΕΑΠΕΤ.
- Μέλος του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού.
- Μέλος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών.
- Μέλος του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ.

Βιβλιογραφία: