Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ανθουλιάς Τάσος

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Έργα του ίδιου

  • Πληροφορική και Εκπαίδευση (εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1989).
  • Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο με τη Γλώσσα LOGO (εκδ. Gutemberg, Αθήνα 1989).
  • Μαθηματικά: Εισαγωγή στην 'Αλγεβρα - Από τα Μαθηματικά του Δημοτικού στα Μαθηματικά του Γυμνασίου (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998).
  • Μάθε μόνος να χρησιμοποιείς τον Υπολογιστή σου (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000).

Μεταφράσεις - Επιμέλειες

  • J. Piaget: Ψυχολογία και Παιδαγωγική (εκδ. «Νέα Σύνορα» - Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1979).
  • Αμερικανική Ένωση για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη: Παιδιά και Computers (εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1985).
  • B. Samways & T. Byrne-Jones: Λεξικό Υπολογιστών (εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1986).
  • P. Zorkoczy: Εισαγωγή στην Πληροφορική (εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1987).
  • Διεθνές Συμπόσιο: Πρώτη γραφή και ανάγνωση (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1992).
  • El. Orna & Gr. Stevens: Οργάνωση των Πληροφοριών στην Έρευνα (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999).

E-mail: helidoni@ath.forthnet.gr

Βιβλιογραφία: