Ρητορικά κείμενα – Λυσίας “Υπέρ Μαντιθέου” – β` λυκείου

Συγγραφέας: Μπικάκης Μιχάλης

Από: 14.61

ISBN: 978-960-14-1751-6

Αριθμός σελίδων: 336

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο περιλαμβάνει:
1. Ερωτήσεις εισαγωγής
2. Παρουσίαση του θεσμού της δοκιμασίας με τη βοήθεια ερωτήσεων
3. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου,
οι οποίες εμπεριέχουν:
Μετάφραση του κειμένου (σε φυσική σειρά και κατ’ αντιστοιχία)
Γλωσσικά-γραμματικά σχόλια
Ετυμολογική προσέγγιση των λέξεων της εκάστοτε παραγράφου
Λεξιλογικό πίνακα με παράγωγες και σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική,
ο οποίος αποδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας μας.
Χρονικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου
Εγκλιτικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου
Συντακτική ανάλυση
Νοηματική απόδοση
Πραγματολογική προσέγγιση
Ερμηνευτική προσέγγιση
Θέση ενότητας
Σκοπός ενότητας
Επιχειρηματολογία ρήτορα (έντεχνες πίστεις)
Αξιολόγηση επιχειρημάτων ρήτορα
Ρητορικά ήθη (ηθοποιία)
Ρητορικά ήθη (παθοποιία)
Άτεχνες πίστεις
Μορφολογική-αισθητική προσέγγιση
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
Πρόσθετες ερωτήσεις
Κριτήριο αξιολόγησης
4. Επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει:
Παρουσίαση των σχημάτων λόγου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Απαντήσεις στις πρόσθετες ερωτήσεις
Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης

• Προσωρινά μη διαθέσιμο.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: ΕΒ167 Κατηγορίες: ,