Η κεφαλαιοποίηση της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Συγγραφέας: Μπέτσης Βασίλης

Συγγραφέας: Ρομπόλης Σάββας

Από: 13.41

ISBN: 9789601437866

Αριθμός σελίδων: 208

Η Οργάνωση της Αγοράς της Επικουρικής Σύνταξης

Ο κεντρικός στόχος του βιβλίου συνοψίζεται στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων, καθώς και των
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία της απόσπασης της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης από το
αναδιανεμητικό σύστημα (κοινωνική αλληλεγγύη) στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα των ατομικών λογαριασμών (εξατομικευμένη ασφάλιση).
Αναδεικνύεται ότι με την επιλογή αυτή, κατά βάση νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, που συντελείται στη χώρα μας όχι μόνο οργανώνεται η αγορά της
επικουρικής σύνταξης και αμφισβητείται το κοινωνικό κράτος από το ίδιο το κράτος, αλλά αμφισβητείται το ίδιο το γεγονός, δηλαδή η κοινωνική
πολιτική να ασκείται από το κράτος. Στην κατεύθυνση αυτή, που περιορίζεται στην πράξη η κοινωνική πολιτική ολικά ή μερικά να ασκείται από το
κράτος προς όφελος των αγορών, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, γίνεται φανερό ότι προδιαγράφεται στο μέλλον η σύνθλιψη της
κοινωνικής συνοχής και η περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων και της κοινωνικής ανασφάλειας, ιδιαίτερα των νέων γενεών. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα αποκατάστασης της κοινωνικής και αναδιανεμητικής λειτουργίας της επικουρικής ασφάλισης.

• Άμεσα διαθέσιμο.

Η κεφαλαιοποίηση της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Από: 13.41

Κωδικός προϊόντος: Ι519 Κατηγορία: