Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία

Συγγραφέας: Μάζης Ιωάννης Θ.

Από: 20.08

ISBN: 978-960-14-1627-4

Αριθμός σελίδων: 410

Ο όρος «Ευρύτερη Μέση Ανατολή» (Wider Middle East) αποτελεί
μια νέα γεωστρατηγική αφήγηση των ΗΠΑ και ως τέτοια χρήζει προσεκτικής αναλύσεως
από όλους όσοι πιστεύουν ότι οι «αφηγήσεις» εκπροσωπούν πολιτικές –και άρα και
ιστορικές– τάσεις και οι τάσεις αυτές δημιουργούν με τη σειρά τους
«πραγματικότητες» η σύγκλιση των οποίων αποτελεί γεωστρατηγική αλήθεια με υλικά,
χειροπιαστά αποτελέσματα, άνευ εισαγωγικών.
Το βιβλίο του καθηγητή Ι. Θ. Μάζη πραγματεύεται ακριβώς αυτές τις πολιτικές και
ιστορικές τάσεις στη Μέση Ανατολή και τους παράγοντες που εμπλέκονται στο
πολυεπίπεδο σύστημα των πολιτικο-πολιτισμικο-αμυντικών ψηφίδων που συνθέτουν τη
γεωπολιτική εικόνα του ασταθούς αυτού γεωγραφικού συμπλόκου.

• Άμεσα διαθέσιμο.

Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία

Από: 20.08

Κωδικός προϊόντος: Ι264 Κατηγορία: