Αθύρματα των ΜΜΕ

Συγγραφέας: Σμυρνής Κώστας

Από: 15.52

ISBN: 978-960-14-1223-8

Αριθμός σελίδων: 278

Eίναι κοινός τόπος ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (MME)
διαδραματίζουν σήμερα κυρίαρχο ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατικών
κοινωνιών. Παρεμβαίνουν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην
οικονομία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και αλλού. Διαμορφώνουν νέα πρότυπα
και αξίες, με θετικό και αρνητικό τρόπο. Eπηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινή
γνώμη, με τις επιλογές των γεγονότων, των κειμένων και των εικόνων, διαμορφώνουν
έννοιες και επιβάλλουν κατηγορίες, πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές, εθνικές,
γεωγραφικές, ψυχολογικές, τις οποίες χρησιμοποιούν για να καταστήσουν τα
γεγονότα, τα κείμενα και τις εικόνες κατανοητές. Eπομένως καθορίζουν όχι μόνο
αυτό που βλέπουμε ή καταγράφουμε από τον κόσμο, αλλά και τον τρόπο που βλέπουμε
ή καταγράφουμε τον κόσμο, αυτό που ονομάστηκε με μία φράση «εικονική
πραγματικότητα».

• Άμεσα διαθέσιμο.

Αθύρματα των ΜΜΕ

Από: 15.52

Κωδικός προϊόντος: ΙΔ212 Κατηγορίες: ,