Λογιστική Εταιρειών - θεωρητική και εφαρμοσμένη  |  Θεόδωρος Χ. Αναστασίου

ISBN: 960-14-0766-9

Αρ. σελίδων 423

25,49€

Special Price22,94€

OR

Λεπτομέρειες

  • Ομόρρυθμη Εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ανώνυμη Εταιρεία
  • Συνεταιρισμοί
  • Ομολογιακά Δάνεια