Η λογική του μάρκετινγκ  |  Παντουβάκης Άγγελος Μ.

ISBN: 978-618-5513-16-0

Αρ. σελίδων 622

65,00€

Special Price58,50€

OR

Λεπτομέρειες

Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να θέσει και να τεκμηριώσει δύο θεμελιακούς πυλώνες στους οποίους εδράζεται το σύγχρονο μάρκετινγκ:

Το πρώτο είναι η ανάγκη της κατανόησης των αρχών και του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει το μάρκετινγκ στη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης και το βιβλίο αυτό εισάγει και αναλύει για τον πρωτόπειρο αναγνώστη βασικές έννοιες και μεθοδολογίες του μάρκετινγκ.

Το δεύτερο είναι η ανάδειξη της εφικτής εφαρμογής των αρχών αυτών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας παρουσιάζοντας παραδείγματα του μάρκετινγκ στη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα ― ίσως για να δικαιώσει τον στίχο του μεγάλου ποιητή Οδυσσέα Ελύτη πως την Ελλάδα την φτιάχνεις με «μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι».

Και η «λογική ―και ιδιαίτερα η λογική του μάρκετινγκ― τι ρόλο παίζει;» είναι μάλλον πολύ πιθανό να αναρωτηθεί ο αναγνώστης. Η «λογική» είναι η νοητική διεργασία που περιγράφει και συνδέει έννοιες και βοηθά τον λογικό αναγνώστη να κατανοήσει τους διαφορετικούς δρόμους και τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι προσεγγίζουν τα προβλήματα παντού ―και στις επιχειρήσεις ιδιαίτερα― και δίνουν λύσεις. Χρησιμοποιείται για να «προκαλέσει» την άποψη της μονοσήμαντα ορισμένης και επαναλαμβανόμενης λύσης και της μοναδικότητας της αλήθειας που αρέσκονται οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι κατέχουν.

Η ανάδειξη του ρόλου της κριτικής απομνημόνευσης, της αναλυτικής λογικής και της συνθετικής κατανόησης και εφαρμογής των αρχών του μάρκετινγκ είναι ο στόχος αυτού του βιβλίου.

Ελπίζουμε ο αναγνώστης-σπουδαστής, που είναι ο τελικός κριτής της προσπάθειας αυτής, να το απολαύσει.