Προς έναν πολυπολικό κόσμο  |  Ρουμελιώτης Παναγιώτης Β.

ISBN: 978-960-14-1958-9

Αρ. σελίδων 612

28,40€

Special Price25,56€

OR

Λεπτομέρειες

Σήµερα ο κόσµος µας βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή. Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση, που ξέσπασε τον Αύγουστο του 2008 στις ΗΠΑ και προκάλεσε γενικευµένη παγκόσµια οικονοµική κρίση, είναι µία µόνο διάσταση της κρίσης που πλήττει τον κόσµο µας. Η κρίση δεν έχει µόνο οικονοµικό χαρακτήρα. Η κρίση είναι συστηµική, δηλαδή έχει σχέση µε το σύστηµα βάσει του οποίου λειτουργεί η παγκοσµιοποίηση, τόσο από ιδεολογικοπολιτική όσο και από οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ενεργειακή άποψη.
Για να αποφευχθούν η πόλωση και η µεγαλύτερη ανασφάλεια στον κόσµο απαιτείται η αναζήτηση µιας νέας διακυβέρνησης της παγκοσµιοποίησης. Η ενίσχυση του πολυµερούς ρόλου των διεθνών οργανισµών και ο αναπροσανατολισµός των πολιτικών τους ώστε να καταστούν πραγματικοί και αποτελεσματικοί φορείς καταπολέµησης των επιζήµιων δραστηριοτήτων από την ανεξέλεγκτη παγκοσµιοποίηση (π.χ., κερδοσκοπία, ξέπλυµα χρήµατος, εγκληµατικότητα), φορείς προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στις φτωχές χώρες, προστασίας του παγκόσµιου περιβάλλοντος και ελέγχου της πληθυσµιακής έκρηξης, αποτελούν προϋποθέσεις για την οµαλή λειτουργία του παγκοσµιοποιηµένου συστήµατος.
Στο βιβλίο αναλύονται οι εξελίξεις του διεθνούς συστήµατος, και ειδικότερα η κρίση της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής των ΗΠΑ· ο ρόλος νέων δυνάµεων και η πιθανότητα ανάδυσης ενός νέου, πολυπολικού συστήµατος, στο οποίο οι άλλες µεγάλες δυνάµεις (π.χ., Ιαπωνία, ΕΕ), καθώς και οι αναδυόµενες (π.χ., Κίνα, Ινδία, Βραζιλία), θα διαδραµατίζουν όλο και µεγαλύτερο ρόλο. Το αναλυτικό πλαίσιο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και οι κινητήριες δυνάµεις της – στο βαθµό που οι δυνάµεις οι οποίες κυριαρχούν στο παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα είναι, πέρα από τις ισχυρές κυβερνήσεις, οι πολυεθνικές εταιρείες, οι διεθνείς οργανισµοί, καθώς και οι περιφερειακές οικονοµικές οργανώσεις.
Τέλος, διερευνώνται τα αίτια της ενεργειακής, δηµογραφικής και περιβαλλοντικής κρίσης που µαστίζει τον πλανήτη µας και τα προβλήµατα και οι προοπτικές για µια καλύτερη αντιµετώπιση των παγκόσµιων αυτών προκλήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :