Ο φίλος πολεμιστής  |  Young Karen

Εικονογράφος: Dovidonyte Norvile

ISBN: 978-960-14-3538-1

Αρ. σελίδων 40

11,00€

Special Price9,90€

OR

Λεπτομέρειες

Ένα βιβλίο για το άγχος

Τα παιδιά µπορούν να κάνουν εκπληκτικά πράγµατα όταν έχουν τις σωστές πληροφορίες. Το βιβλίο αυτό τα βοηθά να κατανοήσουν τον τρόπο που εκδηλώνεται το άγχος και να µάθουν πώς να το αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά τους. Το άγχος µπορεί να είναι δηµιουργικό!