Μαθηματικά ε' δημοτικού α' τεύχος  |  Κριεμπάρδης Γιώργος

ISBN: 978-960-14-1436-2

Αρ. σελίδων 352

OR

Λεπτομέρειες

  • τα μοτίβα στη ζωή μας
  • οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000
  • κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
  • γεωμετρικές έννοιες
  • στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
  • σύνθετα προβλήματα
  • πράξεις με πολυψήφιους αριθμούς