Εκπαιδευτική πολιτική και σχεδιασμός για ένα σύγχρονο σχολείο  |  Υφαντή Αμαλία

ISBN: 978-960-14-2455-2

Αρ. σελίδων 253

14,92€

Special Price13,43€

OR

Λεπτομέρειες

Στο βιβλίο αυτό μελετώνται επιλεγμένα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού και κριτικά εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ κράτους, ιδεολογίας και εκπαιδευτικών αλλαγών, σκοπεύοντας να προβληθούν τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να συγκροτήσουν ένα σύγχρονο σχολείο.

Κατ' αρχάς, επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση σε πολιτικές άσκησης του εκπαιδευτικού ελέγχου, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των αποκεντρωτικών πολιτικών και διερευνώνται τάσεις αποκέντρωσης στο σχολικό σύστημα στη χώρα μας. Ακολούθως, μελετώνται οι πολιτικές ελέγχου στην εκπαίδευση σε συσχετισμό με το λόγο για την παγκοσμιοποίηση και τις επιρροές της στη λειτουργία του σχολείου, διερευνάται η δυναμική του σχολείου στο πλαίσιο της κοινωνίας της μάθησης και, αφού αναλυθούν βασικές θεωρητικές απόψεις για το περιεχόμενο και την πολιτική των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, η συζήτηση ανάγεται στον κύριο προβληματισμό του βιβλίου αυτού, τη δημιουργία ενός ενδυναμωμένου σχολείου. Το παράδειγμα του ολοήμερου σχολείου (νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου) αξιοποιείται στα δύο τελευταία κεφάλαια αυτού του τόμου ως έκφραση μιας πολιτικής για αλλαγή στο ελληνικό σχολείο. Στον επίλογο του βιβλίου προβάλλονται προβληματισμοί για τη λειτουργία της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης και για τις προοπτικές της στο σημερινό πολύπλοκο περιβάλλον της.