Αρχαία ελληνική γλώσσα β' γυμνασίου  |  Μπικάκης Μιχάλης

ISBN: 978-960-14-1575-8

Αρ. σελίδων 496

17,25€

Special Price15,52€

OR

Λεπτομέρειες

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο περιέχει:

Εισαγωγικό σχόλιο για το συγγραφέα και το έργο από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα
Κείμενο-Μετάφραση σε συνεχή λόγο και αντιστοίχιση
Πλήρη Γλωσσική-Γραμματική Ανάλυση
Συντακτική Ανάλυση
Νοηματική Απόδοση
Ομόρριζα
Ερμηνεία των λέξεων του λεξιλογικού πίνακα με παραδείγματα χρήσης και συνώνυμα-αντώνυμα
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (νοηματικές, λεξιλογικές, γραμματικο-συντακτικές)
Θεωρία Σύνθεσης Λέξεων
Θεωρία Γραμματικής-Συντακτικού
Πρόσθετες Ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους (νοηματικές, λεξιλογικές, γραμματικο-συντακτικές)
Μετάφραση και απαντήσεις στις ερωτήσεις των Παράλληλων Kειμένων
Κριτήρια Αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους

Συγκεντρωτικούς πίνακες:
    α) ρημάτων των 18 ενοτήτων του σχολικού βιβλίου
    β) επιθέτων των 18 ενοτήτων του σχολικού βιβλίου
    γ) ουσιαστικών των 18 ενοτήτων του σχολικού βιβλίου