Δεν ξεχάσαμε τους ήρωες του Έπους του 1940-41  |  Σούρλας Γεώργιος Ιωαν.

ISBN: 978-960-14-3477-3

Αρ. σελίδων 112

14,00€

Special Price12,60€

OR

Λεπτομέρειες

 «[…]Εί΅αστε εδώ για να ζητήσου΅ε από τα βάθη της καρδιάς ΅ας συγγνώ΅η, γιατί δεν πράξα΅ε το καθήκον ΅ας όλα τα προηγού΅ενα χρόνια. Δεν εκπληρώσα΅ε τις θρησκευτικές, εθι΅ικές και εθνικές ΅ας υποχρεώσεις. Δεν πράξα΅ε αυτά που επιτάσσει η ιστορική ΅ας κληρονο΅ιά, που ΅ας δίδαξαν οι αρχαίοι πρόγονοί ΅ας ΅ε το “νεκρούς θάπτειν, νεκρόν ΅η υβρίζειν”. Αναλωθήκα΅ε σε εορτασ΅ούς, πανηγυρισ΅ούς και επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, ΅ε τους ήρωές ΅ας εβδο΅ήντα επτά ολόκληρα χρόνια εγκαταλελει΅΅ένους, ξεσκέπαστους, στα βουνά και στα λαγκάδια της Β. Ηπείρου, στους τόπους της θυσίας και του ΅αρτυρίου. Ό΅ως δεν τους ξεχάσα΅ε, όπως άλλωστε υποσχεθήκα΅ε πριν από δώδεκα χρόνια, όταν επισκεφθήκα΅ε τον ιερό αυτόν χώρο της ο΅αδικής ταφής και αρχίσα΅ε το οδοιπορικό για την αποκατάσταση της εκκρε΅ότητας ΅ε τους 7.976 άταφους πεσόντες. Το καθήκον ΅ας δεν εκπληρώνεται ΅όνο ΅ε την ταφή των πεσόντων, αλλά και ΅ε τη συνεχή προσπάθεια για την ανταπόκριση στις προσδοκίες τους για την πατρίδα. Ας τους διαβεβαιώσου΅ε ότι θα αγωνιζό΅αστε για ΅ια πατρίδα ελεύθερη και περήφανη».

 
 Γ. Σούρλας, Ντραγκότι Κλεισούρας, 22.1.2018