Το βιβλίο της γλώσσας Γ' δημοτικού β' τεύχος  |  Κονταράκης Σπύρος&Σχίζα Μαρία

ISBN: 978-960-14-1387-7

Αρ. σελίδων 296

OR

Λεπτομέρειες

Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο
Τα Απίθανα Μολύβια

  • Πρωτότυπες ασκήσεις ανάπτυξης
    προφορικού και γραπτού λόγου
  • Πλήρης ανάπτυξη των γραμματικών
    φαινομένων
  • Διαθεματική προσέγγιση κάθε μαθήματος
  • Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
    και του τετραδίου εργασιών