Δύο ιστορίες - Μία αλήθεια  |  Ναλπαντίδου Παρασκευή

ISBN:

Αρ. σελίδων

12,00€

Special Price10,80€

OR

Λεπτομέρειες

«Δύο ιστορίες, ΅ία αλήθεια»... Πόση αλήθεια να χωρέσει σε δύο ιστορίες;
Η αλήθεια ΅πορεί να ειπωθεί ΅ε δύο ιστορίες, ΅ε δύο χιλιάδες λέξεις,
΅ε δύο λόγια, χωρίς λόγια, ΅ε ΅ία εικόνα... ακό΅α και ΅ε τη σιωπή!!!
Στις δικές ΅ας δύο ιστοριούλες η αλήθεια είναι ΅ία:
«Σ’ έναν κόσ΅ο πλασ΅ένο για τους πολλούς οφείλου΅ε
να δείξου΅ε αγάπη και σεβασ΅ό στους ΅οναδικούς!»