Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός λόγος Αριστοτέλους: Ηθικά Νικομάχεια-Πολιτικά θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄  |  Δημόπουλος Ιωάννης Κ.

ISBN: 978-960-14-1459-1

Αρ. σελίδων 272

14,20€

Special Price12,78€

OR

Λεπτομέρειες

αρχαία ελληνικά θεωρητικής κατεύθυνσης γ' λυκείου β' τόμος Φιλοσοφικός Λόγος Iωάννης K. Δημόπουλος APIΣTOTEΛOYΣ HΘIKA NIKOMAXEIA & ΠOΛITIKA

  • Γενικό εισαγωγικό πλαίσιο και συνολική αξιολόγηση του έργου
  • Λεπτομερής ανάλυση των Aριστοτελικών όρων ανά ενότητα
  • Μεταφράσεις και Λεξιλογικά-Ετυμολογικά Σχόλια
  • Διαγραμματική παρουσίαση κάθε ενότητας και σύνδεσή της με το σύνολο του έργου
  • Κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου-Συνδυαστικές ερωτήσεις
  • Μεθοδολογία ανάπτυξης της κριτικής-αναλυτικής σκέψης
  • Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε.