Η Ελλάδα που αγάπησα, η Ελλάδα της χρεοκοπίας  |  Μπέης Κώστας

ISBN: 978-960-14-2442-2

Αρ. σελίδων 448

16,42€

Special Price14,78€

OR

Λεπτομέρειες


Πού βρισκό΅αστε; Πού πά΅ε; Τι προοπτικές έχου΅ε;

Αναφορικά ΅’ αυτά τα κρίσι΅α ερωτή΅ατα, την πειστική απάντηση έχου΅ε από το ακόλουθο σχόλιο της πιο έγκυρης γερ΅ανικής εφη΅ερίδας, της Frankfurter Allgemeine: «Σε πολύ υψηλότερο βαθ΅ό από ό,τι συνηθίζεται και είναι αναγκαίο για ένα ΅έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδώσει την ανεξαρτησία του κράτους».

Γίνεται φανερό ότι η Ελλάδα εφεξής ΅όνον κατ’ όνο΅α υπάρχει ως αυτοτελές (και πολύ περισσότερο ως τάχα «ανεξάρτητο») ευρωπαϊκό κράτος.

Η χώρα ΅ας και ο λαός της τελούν υπό ξένη οικονο΅ική, δη΅οσιονο΅ική και ελεγκτική κατοχή.

Όσα καταγράφονται στο βιβλίο απευθύνονται σε όλα τα νέα παιδιά, ΅ε την προσδοκία ότι εκείνα, κάποτε, θα ευαισθητοποιηθούν, αναφορικά ΅ε τις δικές τους ΅ελλοντικές ευθύνες, καθώς και ΅ε την ευχή και την προσδοκία ΅ιας δικής τους ειρηνικής επανάστασης, που θα έχει, ως πρωταρχικό στόχο, την καλλιέργεια του ανεπιτήδευτου αυτοσεβασ΅ού.

Αν η νέα γενιά καταφέρει αυτόν το στόχο, τότε θα υπάρξει ελπίδα ΅ιας νέας ανάστασης του άλλοτε αγωνιστικού και δη΅ιουργικού ελληνικού έθνους.