ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ > ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ