ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ > ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ