Δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου 1910-2010 το χρονικό μιας οικογένειας νομικών  |  Μαλούχος Π. Γεώργιος

ISBN: 978-960-14-2218-3

Αρ. σελίδων 438

20,19€

Special Price18,17€

OR

Λεπτομέρειες

Τό 1909 ? ?πανάσταση το? Γουδί δημιούργησε μιά νέα πολιτική πραγματικότητα στήν ?λλάδα. Τόν Μάρτιο το? 1910 μιά ?πό τίς πρ?τες ?νέργειές της ?ταν ? ?πόλυση πέντε ε?σαγγελέων ?φετ?ν, πού προκάλεσε σάλο. ?νάμεσά τους, καί ? Κωνσταντ?νος Λυκουρέζος, ? ?πο?ος, σέ ?λικία πενήντα ?τ?ν καί ?χοντας πετύχει νά ταυτιστε? τό ?νομά του μέ τήν ?ννοια το? ε?σαγγελέα, ?πέστρεψε στό πρ?το του ?πάγγελμα, τή δικηγορία. Tόν Μάρτιο το? 1910 ?­δρυσε τό δικηγορικό του γραφε?­­­ο. Συνεχιστές του, ? γιός του Παυσανίας καί ? ?γγονός του ?λέξανδρος. ?ργο τους, μιά συναρπαστική ?στορία πού συχνά θυμίζει σενάριο ταινίας, ?στορία ? ?ποία διασταυρώθηκε μέ κομβικές στιγμές τ?ς πορείας το? τόπου, ?πό τή Μικραστιατική Καταστροφή μέχρι τίς μέρες μας, μέσα ?πό μιά ο?κογένεια νομικ?ν πού ?πηρέασε τήν ?ξέλιξη τ?ς δικηγορίας στήν ?λλάδα. ?πί ?κατό χρόνια τό δικηγορικό γραφε?ο Λυκουρέζου χειρίζεται ?ποθέσεις πού πολλές φορές ?χουν συνταράξει τήν κοινή γνώμη..

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :