Διαθεματική και βιοπαιδαγωγική θεώρηση της μάθησης και της αξιολόγησης  |  Αλαχιώτης Ν. Σταμάτης&Καρατζιά-Σταυλιώτη Ελένη

ISBN: 978-960-14-1955-8

Αρ. σελίδων 427

30,43€

Special Price27,39€

OR

Λεπτομέρειες

  • «Το παιδί είναι σπίρτο να το ανάψεις», υποστήριζε ο Πλούταρχος. Σήμερα η επιστημονική πρόοδος στο πεδίο της βιολογίας της μάθησης και του εγκεφάλου ερμηνεύει ικανοποιητικά το διαχρονικό ζητούμενο· δηλαδή το πώς μαθαίνει το παιδί, ο άνθρωπος γενικότερα.
     

  • Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχη θέση έχει η διαθεματική προσφορά και κατάκτηση της γνώσης· μια θεώρηση η οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη νέα θεωρία μάθησης, το βιοπαιδαγωγισμό, που συμβάλλει στη διαμόρφωση του πεδίου της Βιοπαιδαγωγικής.
     

  • Τα θέματα αυτά αναδεικνύονται στις σελίδες του βιβλίου, το οποίο στοχεύει στη συγκρότηση ενός παιδαγωγικο-εκπαιδευτικού πλαισίου αποτελεσματικής μάθησης και αξιολόγησης, με κυρίαρχο παρονομαστή το πολύπλευρο παιδαγωγικό όφελος του μαθητή και την ελεύθερη διαμόρφωση του κοσμοειδώλου του στην πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα.
     

  • Υπό το πρίσμα αυτό, αναλύονται και συνδέονται κλασικά στοιχεία της αποτελεσματικής μάθησης και αξιολόγησης με σύγχρονες παιδαγωγικο-εκπαιδευτικές γνώσεις στη βάση της αξιοποίησης των ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ και του νέου εκπαιδευτικού υλικού.

Η έκταση του παιδαγωγικού εμπειρισμού προς τον παιδαγωγικό επιστημονισμό, στο βιβλίο αυτό, περνά από την ιστορική διάσταση των ΑΠΣ και της διαθεματικότητας έως το σύγχρονο σχολιασμό με τη διαθεματική και βιοπαιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης και την αντίστοιχη αξιολογική διεργασία να διαπερνούν όλο το βιβλίο, στο τελευταίο Κεφάλαιο του οποίου προσφέρονται παραδειγματικές εφαρμογές.