Λογιστική Εταιρειών - θεωρητική και εφαρμοσμένη  |  Θεόδωρος Χ. Αναστασίου

ISBN: 978-618-5513-10-8

Αρ. σελίδων 424

22,94€

Special Price20,64€

OR

Λεπτομέρειες

  • Ομόρρυθμη Εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ανώνυμη Εταιρεία
  • Συνεταιρισμοί
  • Ομολογιακά Δάνεια