Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων  |  Μπεχράκης Θεόδωρος Ε.

ISBN: 960-14-0080-X

Αρ. σελίδων 289

26,50€

Special Price23,85€

OR

Λεπτομέρειες

Οι πολυδιάστατες ή πολυμεταβλητές στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως στις έρευνες κοινής γνώμης, είτε για την ομαδοποίηση του πληθυσμού σε ομογενείς υποομάδες με βάση μια σειρά χαρακτηριστικών είτε για την ομαδοποίηση των μεταβλητών σε μικρό αριθμό παραγόντων. Το βιβλίο επικεντρώνεται κυρίως στις παραγοντικές μεθόδους και τις μεθόδους αυτόματης ταξινόμησης. Έμφαση δίνεται σε εφαρμογές πάνω σε κλίμακες αξιολόγησης, σε κείμενα και ανοιχτές ερωτήσεις, σε δεδομένα από το χρηματιστήριο, καθώς και σε δεδομένα για την πραγματοποίηση διακρίνουσας ανάλυσης.
Το ενδιαφέρον των μεθόδων σε συνδυασμό με τον απλό τρόπο παρουσίασής τους κάνει δυνατή την πρόσβαση ενός ευρύτερου κοινού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει από απλούς χρήστες μέχρι ερευνητές της στατιστικής μεθοδολογίας.