Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας  |  Ανδρέου Αποστόλης

ISBN:

Αρ. σελίδων

15,79€

Special Price14,21€

OR

Λεπτομέρειες

Συνεργασία: Παναγιώτης Μαντζούφας

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται δύο κατηγορίες θεμάτων:
Η πρώτη αφορά χαρακτηριστικά κυρίως του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί ή που, κατά καιρούς, εμφανίζονται στην πολιτική επικαιρότητα και αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα της οργάνωσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης. [Οι συνταγματικές αρχές και εγγυήσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα - Η εκτελεστική εξουσία νομοθετεί. Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (1976-1997) - Η «αποκέντρωση» του εκπαιδευτικού συστήματος - Η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας - Η συνένωση των ολιγοθέσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Διεθνείς τάσεις της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική τους εξέλιξη - Η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης.]
Η δεύτερη αφορά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης της σχολικής μονάδας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για τα οποία υπάρχει μια θεσμική κινητικότητα. (Το σχολείο ως διοικητική μονάδα στο τοπικό διοικητικό σύστημα - Λειτουργίες της σχολικής μονάδας.)