Συγγραφέας: Δρακόπουλος Άρης  

Quick Overview

Ο Άρης Δρακόπουλος τελείωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε στο Διοικητικό τομέα της ΔΕΗ, στο επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα δημοσιογραφούσε σε εφημερίδες τοπικού περιεχομένου. Είναι συνεργάτης του περιοδικού Πνευματική Ζωή, που διευθύνει ο Μιχάλης Σταφυλάς.