Συγγραφέας: Μπαγάκης Γιώργος  

Quick Overview

Ο Γιώργος Μπαγάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών.