Συγγραφέας: Κολλάρος Βασίλης  

Quick Overview

Πτυχιούχος Ιστορίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές και διδάκτορας Διπλωµατικής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. 

Συγγραφέας των βιβλίων Η Μειονοτική Πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου 1898-1933 (Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων και Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2022) και από κοινού µε τον Π. Ρουµελιώτη Από την Ελλάδα της Αλλαγής στην Ελλάδα της Παρακµής 1981-2021 (Εκδόσεις Λιβάνη, 2021).