Συγγραφέας: Μουζάς Γιάννης  

Quick Overview

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΣ είναι οµότιµος καθηγητής της Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1978), διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1989) και απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Γαλλικών Σπουδών, 1991). Μάστερ Αλκοολογίας (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Φλωρεντίας, 2005).

Έχει περισσότερες από 140 δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (συνολικές παραποµπές 4320, h-index 34, Google Scholar, 2020). Συµµετείχε στις Οµάδες Εργασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το αλκοόλ του Υπουργείου Υγείας, µε σκοπό την εκπόνηση «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Αλκοόλ» (2008 και 2018).
Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA, 2013-2018) και πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου της ESBRA, τον Οκτώβριο του 2017 στην Κρήτη.
 
Είναι συγγραφέας του βιβλίου Αλκοολογία για τον Κλινικό Γιατρό (2005) και διδάσκει το ίδιο µάθηµα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το 2012. Ιδρυτικό µέλος του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1996) και πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου (2009-2016) µετά τους Γιάννη Τσαµπαρλάκη και Μανώλη Δετοράκη. Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το 2016 έως το 2020. Από το 2016 είναι υπεύθυνος του µαθήµατος «Ιατρική και Επιστήµες του Ανθρώπου» (Medical Humanities), που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέµατα πολιτισµού, τέχνης και φιλοσοφίας, µε σκοπό τη διαµόρφωση ιατρών µε ανθρωπιστική παιδεία. Μέσα από το µάθηµα αξιοποιούνται οι δράσεις του Μουσείου Ιατρικής, ως ευκαιρίες για αναστοχασµό σε βασικούς τοµείς των ανθρωπιστικών επιστηµών.