Συγγραφέας: Κεντ Χεκενλάιβλι  

Quick Overview

Ο Κεντ Χεκενλάιβλι, Τζ. Ντ., είναι πρώην δικηγόρος, ιδρυτής του Age of Autism 

και επιστηµονικός διδάκτωρ.