Συγγραφέας: Φωλίνας Δημήτρης Κ.  

Quick Overview

Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας