Συγγραφέας: Μάρδας Αργύρης Σ.  

Quick Overview

Ο Αργύρης Σ. Μάρδας είναι ο εμπνευστής της καινοτομικής μεθόδου Άμεσης Συναισθηματικής Αποφόρτισης Expansion Method και αυτή είναι η ιστορία του.

Expansion Method
www.expansionmethod.com info@expansionmethod.com www.facebook.com/Expansion.Method.ICEM/