Συγγραφέας: Μπέτσης Βασίλης  

Quick Overview

Ο Βασίλης Μπέτσης γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και ζει στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρών ΑΣΟΕΕ). Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στα Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μαθηματικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Σήμερα είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εργάζεται ως Σύμβουλος Αναλογιστής και Partner στην Prudential Actuarial Solutions.