Παραδείσια Αρκαδίας  |  Γκόβας Χρήστου Παναγιώτης

ISBN: 978-960-14-2683-9

Αρ. σελίδων 188

13,94€

Special Price12,55€

OR

Λεπτομέρειες

Στη συγκεκριµένη µονογραφία ο κ. Γκόβας καταγράφει µορφές λαϊκού βίου της αγροτοποιµενικής κοινωνίας της γενέτειράς του κατά την περίοδο 1940-1980. Προτάσσει τον υλικό βίο (οργάνωση της παραγωγής, µηχανισµοί επιβίωσης των κατοίκων, η αγορά του χωριού, οι τεχνικές, τα παραδοσιακά επαγγέλµατα), που µελετάει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σύγχρονη Λαογραφία. Ακολουθούν στοιχεία από την εθιµική Λαογραφία, τον κύκλο της ζωής, τις τοπικές παραδόσεις και δοξασίες.

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε µορφές συνεργασίας και αλληλοβοήθειας µεταξύ των συγχωριανών του.

Η γνώση και η βιωµατική εµπειρία της ζωής του χωριού του τον βοήθησαν να διαχειριστεί το πρωτογενές λαογραφικό υλικό και να το καταγράψει, µε τη βοήθεια και συγχωριανών του πληροφορητών, µε µεγάλη, κατά το δυνατόν, ακρίβεια.

Το περιεχόµενο του βιβλίου εντάσσεται στα τυπικά δείγµατα της συλλογικής µνήµης. Φανερώνει τους δεσµούς µε τον τόπο καταγωγής και τη διατήρηση της πλούσιας λειτουργικής και τελετουργικής εθιµολογίας από τους συγχωριανούς του, για να µη χαθεί ό,τι βρήκαν από τους προγόνους τους.