Οι Μεσαιωνικές και Μεταβυζαντινές Οικογένειες του Χωριού των Μελικίων (loco et fuoco) Κάντα (Κάνιτα) και Καποδίστρια (Καβουδήστρια)  |  Κάντας Ν. Αντώνης

ISBN: 978-960-14-2792-8

Αρ. σελίδων 280

16,57€

Special Price14,91€

OR

Λεπτομέρειες

Αυτό το βιβλίο είναι ουσιαστικά μια έρευνα που ιχνηλατεί τις δύο οικογένειες, Κάντα και Καποδίστρια, κατά το κοινό πέρασμά τους από το χωριό των Μελικίων της Κέρκυρας για εκατόν πενήντα περίπου χρόνια.

Είναι πολύ δύσκολο, ίσως αδύνατον, να βρει κανείς την αφετηρία αυτών των οικογενειών στην Κέρκυρα.

Όμως ακόμα και μια διαδρομή τους, από τα μέσα του 15ου αιώνα και μετά, είναι πολύ σημαντική.

Το έργο της ταυτοποίησης των προσώπων δεν ήταν εύκολο, ιδιαίτερα μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα. Από εκεί και σε προγενέστερο χρόνο η έρευνα έλαβε υπόψη όλες τις υπάρχουσες πηγές και απλώθηκε στις χιλιάδες νοταριακές πράξεις για τη διασταύρωση των στοιχείων και για την ταυτοποίηση των ονομάτων, που ήταν για κάθε περίπτωση και ένα σταυρόλεξο ή η επίλυση ενός συστήματος εξισώσεων με αγνώστους, σε κάποιες περιπτώσεις, περισσότερους των εξισώσεων.