Μονογονεϊκές οικογένειες  |  Κογκίδου Δήμητρα

ISBN: 960-236-549-8

Αρ. σελίδων 684

27,52€

Special Price24,77€

OR

Λεπτομέρειες

Τα δημογραφικά δεδομένα για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια πραγματικότητα η οποία σταστιστικά γίνεται όλο και πιο ορατή και κοινωνικά αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό κατά την τελευταία δεκαετία εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τη θέση, τις ανάγκες και τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών στη σύγχρονη κοινωνία και γίνονται πολλές προσπάθειες για θετικές παρεμβάσεις.
Με το βιβλίο αυτό, που έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, επιδιώκεται να κατανοηθεί η μονογονεϊκότητα ως ένα σύστημα οικογενειακής οργάνωσης στα πλαίσια της εξέλιξης των οικογενειακών δομών και να καταγραφεί η κοινωνική και πολιτική αντιμετώπισή της. Μονογονεϊκές οικογένειες βιώνουν συχνά κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Ζητούμενο, συνεπώς, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας κοινωνικά δίκαιης πολιτικής που μπορεί να άρει την περιθωριακή θέση των μονογονεϊκών οικογενειών στη δημόσια, οικονομική και πολιτική ζωή και να κάνει δυνατή την αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωσή τους μέσα στην κοινωνία.
Στο βιβλίο προτείνεται ένα νέο πλαίσιο αναζήτησης συγκεκριμένων στρατηγικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.