Μαθηματικά ε` δημοτικού, τεύχος β`  |  Κριεμπάρδης Γιώργος

ISBN: 978-960-14-1437-9

Αρ. σελίδων 279

OR

Λεπτομέρειες

 • Μονάδες μέτρησης - Μετατροπές
 • Κριτήρια διαιρετότητας
 • Διαιρέτες και πολλαπλάσια
 • Πράξεις κλασμάτων
 • Προβλήματα γεωμετρίας
 • Είδη τριγώνων
 • Αξιολόγηση πληροφοριών στα προβλήματα
 • Σύνθετα προβλήματα
 • Συμμιγείς αριθμοί
 • Ο κύκλος
 • Οι αριθμοί πάνω από 1 δις