Η ηθική των επιχειρήσεων και ο αριστοτελικός ηγέτης  |  Πατσιώτη-Τσακπουνίδη Ιωάννα

ISBN: 978-960-14-2933-5

Αρ. σελίδων 288

15,48€

Special Price13,93€

OR

Λεπτομέρειες

Ο τομέας της ηθικής των επιχειρήσεων αφορά στο χώρο των επιχειρήσεων ή, καλύτερα, στον εργασιακό χώρο καθώς και σε όλες τις διεργασίες, λήψεις αποφάσεων, σχέσεις και λειτουργίες τις οποίες αυτός συμπεριλαμβάνει. Εάν η ηθική εν γένει ασχολείται με την εξέταση της ορθότητας ή μη μιας πράξης ή ενός χαρακτήρα και προσπαθεί να ορίσει τα κριτήρια σύστασης του ορθού ή μη ορθού, η επιχειρησιακή ηθική καλείται να προσδιορίσει τα κριτήρια αυτά σε έναν εξειδικευμένο χώρο, αυτό των επιχειρήσεων. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν καλύτερα οι διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών, ιδίως εάν κρίνουμε από τα συγκρουόμενα συμφέροντα τα οποία καλείται να εξισορροπήσει, και εν γένει θέτει έναν κώδικα κανόνων επιχειρησιακής συμπεριφοράς οι οποίοι τυγχάνουν κοινής αποδοχής. Ο τομέας των επιχειρήσεων αποτελεί ένα ξεχωριστό αλλά όχι και αποσπασμένο μέρος της κοινωνίας, καθόσον κάθε επιχείρηση αποτελείται από πρόσωπα οι πράξεις των οποίων συνθέτουν την ολική εικόνα ενός οργανισμού και ως εκ τούτου φέρουν προσωπική και συλλογική ευθύνη.

Η διαχείριση μιας εταιρείας, η εργασιακή ευθύνη καθώς και η ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι ένας οργανισμός, κερδοσκοπικός ή μη, δεν αποτελεί ένα εξωσωματικό κύτταρο της κοινωνίας το οποίο αποσκοπεί μόνο στην αύξηση των κερδών του, αλλά φέρει και κάποια ηθική ευθύνη, δίδουν περαιτέρω έμφαση στη σημασία η οποία αποδίδεται στο πεδίο αυτό. Ως αντικείμενα διερεύνησης, δε, συμπεριλαμβάνει την ηθική συμπεριφορά των διευθυνόντων, τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, παραγωγού και καταναλωτικού κοινού, καθώς επίσης και τις αρχές που διέπουν το διεθνές εμπόριο.