Έξω από την κρίση: Για μια χώρα που μας αξίζει  |  Colletis Gabriel

ISBN: 978-960-14-2818-5

Αρ. σελίδων 236

13,27€

Special Price11,94€

OR

Λεπτομέρειες

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει µια γενική ερµηνεία της κρίσης και να αναδείξει ένα σύνολο ζητηµάτων που προκύπτουν απ' αυτή. Αυτά τα ζητήµατα που συνεπάγονται ριζικές αλλαγές τόσο στην εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής όσο και στο ευρύτερο πεδίο των θεσµών αποτελούν µέρος µιας προοπτικής προοδευτικής επεξεργασίας ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα. Αυτό το σχέδιο επεξεργασίας µπορεί να αποσαφηνιστεί από ερευνητές και γενικότερα από διανοούµενους. Μπορεί και πρέπει να ετοιµαστεί από τις πολιτικές δυνάµεις που φιλοδοξούν να αλλάξουν τα πράγµατα, έχοντας ως βάση από τη µια την τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα και από την άλλη την επείγουσα αναγκαιότητα να προσφέρουν ένα µέλλον σε αυτή τη χώρα και ειδικά στη νεολαία της.

Ωστόσο, η ευθύνη της απόφασης εναπόκειται στο λαό: να αποφασίσει ποιο θα είναι το περιεχόµενο και τα µέσα αυτής της αλλαγής.

Μέχρι σήµερα µια µεγάλη µερίδα Ελλήνων αναζήτησαν τη σωτηρία τους ή µάλλον την επιβίωσή τους σε ατοµικές λύσεις. Αύριο οι Έλληνες θα πρέπει να συµµετάσχουν σε ένα συλλογικό έργο ανοικοδόµησης της χώρας και κατάκτησης της κυριαρχίας της. Το µέλλον της Ελλάδας θα γραφτεί στα ελληνικά, από τους ίδιους τους Έλληνες. Μια νέα πολιτική εξουσία δεν πρέπει να φοβάται αυτή την κίνηση, αντίθετα πρέπει να την ενθαρρύνει, προωθώντας ταυτόχρονα τους πειραµατισµούς. Τότε η ενέργεια που θα κινητοποιηθεί θα είναι ανίκητη.